Vòng Tay Da Cá Đuối Màu Đen Charm Đôi Đá Đen – Vòng Đôi

1,750,000 1,350,000