Hiển thị một kết quả duy nhất

100,000140,000
100,000
30,000
-22%
90,000 70,000
-22%
90,000 70,000
-22%
90,000 70,000