Hiển thị kết quả duy nhất

25,500,000
1,750,000
1,750,000